U kunt mij inzetten als

Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen ADR, ADN (weg en binnenvaart). Ik adviseer u graag op dit gebied. Uw belang staat centraal.

Bij het Instituut voor Leiderschap Media en Opleidingskunde heb ik een drietal opleidingen gevolgd, zodat ik bevoegd ben om op alle niveaus lessen en trainingen te verzorgen.

Voor het schrijven van cases en vragen heb ik daarnaast een training bij het CBR gevolgd. Ik ben in staat objectieve vragen te schrijven. Dit komt zeer goed van pas bij het ontwikkelen van e-learnings.

U kunt mij inzetten als:

 Gecertificeerd veiligheidsadviseur voor bedrijven en ziekenhuizen die met gevaarlijke stoffen werken
 Docent Gevaarlijke stoffen in Ziekenhuizen
 Verandermanager-interim management
 Docent ADR, gevaarlijke stoffen
 Docent Tankreinigen (gevaarlijke stof en food tanks)
 Itemauteur CBR gevaarlijke stoffen (examenvragen schrijven)
  Middelbaar Gasmeetkundige (gecertificeerd)
 Docent veilig laden, lossen gevaarlijke stoffen
 Docent ADR voor leidinggevenden
 Docent Vakbekwaamheid Gevaarlijke Stoffen
 Docent VCA/VolVCA, veiligheid checklist aannemers
 Docent Asbest herkennen
 Ontwikkelen e-learning

 

Over mij

Marco Eversdijk is oprichter en eigenaar van Eversdijk Training Support. “Met plezier en overtuiging ben ik u van dienst als freelance docent en veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen ADR weg, ADN binnenvaart en RID spoor. Kwaliteit en afspraken nakomen staan centraal in mijn werkwijze.”


Werkwijze als docent

Bij het ADR Opleidingscertificaat voor chauffeurs, modules basis, tanks, klas 1 en klasse 7
werk ik met een zelf ontwikkelde examentrainer zodat cursisten op maat getraind kunnen worden.
Zo is ook makkelijk de leerbehoefte te bepalen en daar zeer gericht op in te spelen.
De examentrainer bestaat uit 500 vragen, casussen en proefexamens zoals op het examen worden aangeboden.
De examenresultaten zijn bijzonder goed en liggen ver boven het landelijke slagingspercentage.

Milieu als rode draad
Milieuwetgeving loopt als een rode draad door mijn carrière. Het was dan ook een logische keuze, om mijzelf hierin te specialiseren. Na 40 jaar carrière bij De Koninklijke Marechaussee en 5 jaar ervaring als docent en adviseur in de veiligheids- en milieu sector was in 2016 de tijd rijp om Eversdijk Training Support (ETS) op te richten. Ik sta graag voor u klaar als docent of adviseur.

Carrière bij De Koninklijke Marechaussee
Als 17-jarige begon ik te werken bij De Koninklijke Marechaussee (KMar). In mijn loopbaan heeft milieu altijd centraal gestaan. Ik heb functies bekleed als recherche-chef zware criminaliteit in Zuid-Nederland bij de KMar, Taakaccenthouder milieu bij de politiedienst en docent op de rechercheschool met specialisatie milieu en management. Ik werkte als Hoofd van het Landelijke Milieubureau en begeleide een grootschalig asbest-saneringsproject bij Defensie. De laatste tien jaar bij de KMar trad ik op als verandermanager. Praktijkervaring die zeer goed van pas komt als docent of adviseur bij uw bedrijf.

Na De Koninklijke Marechaussee
Na mijn tijd bij de KMar was het voor mij nog lang geen tijd om met pensioen te gaan en volgde ik studies als veiligheidsadviseur ADR-ADN, Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen en het herkennen van asbest. Inmiddels ben ik ook item-auteur voor het CBR-CCV. Ik schrijf examencases en vragen voor veiligheidsadviseurs en chauffeurs ADR. 

Wat ik voor u kan betekenen
U kunt mij inzetten als veiligheidsadviseur in de praktijk in uw bedrijf of ziekenhuis.

U kunt mij inzetten als docent voor Awareness trainingen, opleidingen ADR voor chauffeurs, de opleiding Asbest Herkennen, Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) en tankreiniging Food en gevaarlijke stof tanks voor uw medewerkers.

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route". 

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Trainingen & support

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

VERNIEUWDE AANPAK ADR TRAINING
Het landelijk slagingspercentage was in 2015 66% en in 2016 59 %. Hoe komt dat?  Veel chauffeurs vinden het huidige examen lastig. 
 

Lees meer

VERNIEUWDE AANPAK ADR TRAINING
Het landelijk slagingspercentage was in 2015 66% en in 2016 59 %. Hoe komt dat?
 

ADR SLAGINGSPERCENTAGES (bron CBR)

Veel chauffeurs vinden het huidige examen lastig.
Goed lezen is voor deze doelgroep lastig merk ik. De essentie uit de vraag halen is belangrijk om het goede antwoord te kunnen geven. Het is belangrijk dat ze de vragen goed lezen en uitleggen. Chauffeurs zijn praktisch ingestelde mensen die vaak wat minder getraind zijn in het goed lezen van examenvragen is mijn ervaring.
Erg begrijpelijk.

Ik heb gezocht naar een lesmethode die zo goed mogelijk aansluit bij de doelgroep.
Tijdens mijn lessen maak ik naast de theorie  ook gebruik van meer dan 500 vragen op CBR niveau. Ik maak ruimte om het aspect goed lezen van vragen te trainen.
Eerst de vraag lezen zonder naar de antwoorden te kijken. Wat wordt er gevraagd?  Weet je het antwoord! Daarna pas naar de antwoorden kijken. Door deze benadering zijn de chauffeurs actief bezig met het tot zich nemen van de lesstof.

Ik maak een keuze uit meer dan 500 ontwikkelde vragen in een vragentrainer (examentrainer). Alle examen onderwerpen komen langs.De vragen zijn realistisch, in de stijl en op het niveau van het CBR examen. Het CBR maakt gebruik van richtlijnen waaraan een goede meerkeuze vraag moet voldoen. De vraag is altijd concreet en de antwoorden moeten veel op elkaar lijken.
Ze moeten goede afleiders hebben. Dus geen inkoppertjes.

De geschetste aanpak levert een zeer hoog scoringspercentage op.

Momenteel ben ik aan het proefdraaien om vragen bij de cursist op zijn mobile aan te bieden.


Werken met gevaarlijke stoffen

Bij het werken met  gevaarlijke stoffen staan veiligheid en deskundigheid voorop. Jaarlijks gebeuren hiermee regelmatig ongelukken, omdat de gevaren onvoldoende worden onderkend en beheerst.  In verschillende wetten - en voorschriften wordt voorgeschreven dat de manager en medewerkers die werken met gevaarlijke stoffen daartoe moeten zijn opgeleid.
De werkgever is dan ook verplicht om zijn werknemers te beschermen tegen de risico’s van het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Als gecertificeerd veiligheidsadviseur ADR – ADN kan ik u ondersteunen om er voor te zorgen dat uw bedrijf aan de wettelijke milieu- en veiligheidsverplichtingen voldoet.

Als gecertificeerd freelance docent ADR – ADN kan ik  awareness trainingen op dit gebied voor u verzorgen. Ook verzorg ik als freelance docent verschillende andere trainingen waarbij gevaarlijke goederen en veiligheid centraal staan.

Verder verzorg ik als freelance docent ADR opleidingen voor chauffeurs en logistiek personeel. ADR basis en tank Vakbewaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen.

Advies & Interim

Advies & interim

Door mijn brede ervaring bij de overheid ben ik in staat inspecties van de overheid als veiligheidsadviseur ADR-ADN goed te begeleiden en de belangen van de klant goed te vertegenwoordigen.

Lees meer

Advies & interim

Door mijn brede ervaring bij de overheid ben ik in staat inspecties van de overheid als veiligheidsadviseur ADR-ADN goed te begeleiden en de belangen van de klant goed te vertegenwoordigen.

Als veiligheidsadviseur ADR-ADN kan ik u ondersteunen bij:

 • indeling van stoffen in gevarenklassen
 • registratie van gevaarlijke producten/stoffen
 • verpakkingsvoorschriften
 • opschriften en gevaarsetiketten
 • opleiding medewerkers
 • voorschriften voor voertuigen en het vervoer zelf
 • vrijstellingsregelingen voor kleinverpakkingen of beperkte hoeveelheden

 
ETS-veiligheidsadvies kunt u inhuren om ervoor te zorgen dat uw bedrijf aan de wettelijke milieu- en veiligheidsverplichtingen voldoet.  Samen met de medewerkers van uw bedrijf zorgt  ETS ervoor dat u de goederen veilig en zonder vertraging kunt vervoeren en opslaan.

Interim
Als manager bij de Kon.Marechaussee heb ik leiding gegeven aan verschillende eenheden. Het betrof eenheden tussen de 35 en 100 personen. Eén van mijn kwaliteiten is dat ik op korte termijn een analyse kan maken van de situatie. Na die analyse ben ik in staat om moeilijke beslissingen te kunnen nemen op een respectvolle manier. Respectvol handelen staat daarbij centraal.

Redenen om interim-managers aan te trekken kunnen divers zijn.

Vervanging van een huidige of vorige manager omdat

 • na het vertrek van de vaste manager er nog geen geschikte opvolger is gevonden
 • de huidige manager langdurig ziek is
 • de huidige manager op zwangerschapsverlof is
 • de huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld

Reorganisatie of herstel omdat

 • er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden
 • er door de vorige manager een wanbeleid is gevoerd
 • dit vereist wordt door externe instanties


Specialismen: Gedreven en inspirerend peoplemanager, verandermanager, ruime kennis binnen het veiligheidsdomein

 

Brengt medewerkers in beweging.

Inzetbaar als

Optreden als gecertificeerd veiligheidsadviseur ADR en ADN voor bedrijven en ziekenhuizen die met gevaarlijke stoffen werken.

Lees meer

Inzetbaar als

 • Optreden als gecertificeerd veiligheidsadviseur ADR en ADN voor ziekenhuizen en bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken
 • Docent Gevaarlijke stoffen in Ziekenhuizen
 • Itemauteur gevaarlijke stoffen voor het CBR-CCV
  (examen cases en vragen schrijven)
 • Verandermanager-interim management
 • Docent ADR, gevaarlijke stoffen
 • Docent Tankreinigen (gevaarlijke stof en food tanks)
 • Docent Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke stoffen
 • Docent VCA/VolVCA, veiligheid checklist aannemers
 • Docent Asbest herkennen
 • Ontwikkelen e-learning

Didactische opleidingen en vaardigheden

Door regelmatig relevante opleidingen te volgen zorg ik ervoor dat ik altijd actueel ben opgeleid en beschik over de juiste diploma’s en bevoegdheden.

Lees meer

Opleidingen en vaardigheden

Op het Instituut voor Leiderschap Media en Opleidingskunde volgde ik de modules:

 1. Algemene Instructie Bekwaamheden, module Vorming en Begeleiding
  leerlingbegeleiding, groepsontwikkeling, begeleiden vormings- leer en aanpassingsprocessen, vormingsprocessen onder verzwarende omstandigheden.
 2. Hogere Instructie Bekwaamheden, module Case methode/Simulatiespel
  theorie casemethode en kunnen uitvoeren casmethode,
  theorie simulatiespel en kunnen uitvoeren simulatiespel
 3. Hogere Instructie Bekwaamheden, module Leiderschapstraining en vorming
  theorie leiderschapstraining en vorming, het voorbereiden en kunnen uitvoeren
  theorie onder verzwarende omstandigheden en het kunnen nabespreken.
  In mijn kaderopleiding bij defensie ben ik algemeen opgeleid om instructie aan groepen te kunnen verzorgen.
 4. Als vuurwapendocent verzorgde ik schiettrainingen en benaderingstechnieken.
  Ik maakte 20 jaar deel uit van het opleidingsteam van een anti tereureenheid en schreef daarvoor een nieuwe syllabus en ontwikkelde nieuwe schiettabellen.
 5. Als docent werkte ik drie jaar op de rechercheschool van de KMAR en ben bevoegd om les te geven aan alle niveau’s.

Door regelmatig relevante opleidingen te volgen zorg ik ervoor dat ik altijd actueel ben opgeleid en beschik over de juiste diploma’s en bevoegdheden.